دانلود آهنگ دستبند نزن بهشون داداشا تقصیری ندار گردن من هشون (ریمیکس) گاد پوری با لینک مستقیم mp3 طولانی

دانلود آهنگ دستبند نزن بهشون داداشا تقصیری ندار گردن من هشون (ریمیکس) گاد پوری  با لینک مستقیم mp3 طولانی

دانلود پادکست لام گاد پوری رادیو جوان در تند موزیک

لام گاد پوری و … خواننده های قدیمی و جدید

دانلود ریمیکس دیجی ردمیکس بهترین اهنگ های لام گاد پوری

مجموعه ای از ریمیکس اهنگ های لام گاد پوری

دانلود ریمیکس اهنگ های جدید لام گاد پوری دی جی رکورد

سری بینظیر ای از ریمیکس اهنگ های لام گاد پوری

دانلود ریمیکس اهنگ های لام گاد پوری دیجی حمید خارجی

گاد پوری گادپوری -ریمیکس لوم لم

دیجی ام ای جی ای M.A.J.A
اون برفا پای منن پکا مالِ منن دستبند نزن بهشون
داداشا تقصیری ندار گردن من هشون دستو ولش کن
صدای اف اف خونه بیدارم کرد همه مامورا دم درن
دادا بد تابلوئه قیافم من اونا که موندنم پس میگیرن گردن
حاجی یزیدتو چرا کشیدی قشون بو میکِشی کوشو
میدونم این خوهرا رو داده همسایه لوشون
خدا محرمه با همه که نیست چادری تووشون
میگیری ترفیع تو هم سرکار فکر نکن در میرم سرکار
اینو آروم تر ببند سرکار اون برفا پای منن
پکا مال منن دستبند نزن بهشون
داداشا تقصیری ندار گردن من هشون
دستو ولش کن پا میشم من صدا آژیر از خواب
دوییدم من دنبالمم سرکار افتادم حس نمیکنم هیچی
ژرمن داره جر میده دست راستم سرکار جونِ خودم همه شخصیه
سربازه میگه تو جیبت ده چیه میگم داشی خوب بلدیا
رو صورتم نرو ماده چکیده حاجی وا بشه مکه پاتو
بنویس از اون برفه تا پکه پامو بنویس اینا دیگه مالِ رفیقاست سرکار
گردن نمیگیرم بچه ها رو بنویس اون برفا پای منن
دستبند نزن بهشون داداشا تقصیری ندار گردن من هشون
لام

گاد پوری- لوم لم